Školní noviny

banner_ZUS_FB_2.jpg

75. výročí od založení školy

Základní umělecká škola Trutnov slaví v tomto roce již 75. výročí od svého založení.

Ku příležitosti tohoto významného jubilea jsme připravovali slavnostní koncert, který se měl uskutečnit 26. října 2020 ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Bohužel z důvodu současné složité situace nemohl proběhnout.

Rozhodli jsme se také vydat jubilejní noviny, které představují alespoň zlomek činností školy v uplynulých pěti letech. Noviny obsahují články, úvahy, rozhovory,názory našich učitelů, žáků, rodičů i dalších příznivců školy a v podstatě navazují na almanach vydaný před pěti lety v rámci oslav 70. výročí založení, kde je podrobně zaznamenána celá známá historie školy.

Co se tedy událo během těch pěti let? V posledních pěti letech došlo v naší vzdělávací instituci k výrazným změnám, jak v přístupu pedagogů k výuce, což souvisí s určitou volností v obsahu školního vzdělávacího programu, tak v oblasti personální. Učitelský sbor se zčásti omladil a v současnosti zde působí 46 pedagogů. Posílila se zejména mezioborová spolupráce, vznikly další soubory, nová studijní zaměření, drobné i větší produkce i celoškolní tematické projekty. Škola pořádala stovky vystoupení, představení, výstav, kde se naši žáci s úspěchem prezentovali, účastnili se soutěží a přehlídek, vystupovali na akcích jiných organizací. Nic z toho by se neuskutečnilo bez skvělé práce našich pedagogů.

Více o známém i neznámém dění uplynulých pěti let si každý zájemce bude moci přečíst ve školních novinách. Ty budou od 23. listopadu zdarma k dispozici ve vstupním vestibulu Haasova paláce. Jednotlivé příspěvky budou pak průběžně zveřejňovány v digitální podobě na webových a facebookových stránkách Základní umělecké školy Trutnov.

 

Blanka Matysková

ředitelka ZUŠ Trutnov

 

 

17_listopad_web.jpg

 

Článek ke stažení: pdf

 

Školní noviny vydané k 75. výročí ZUŠ Trutnov jsou volně k dispozici ve vstupním vestibulu Haasova paláce nebo v elektronické podobě.

Elektronická podoba školních novin je volně ke stažení zde