Akce školy

 • V náručí Trutnova
  kdy:
  místo: Galerie Hippo Foto
  poznámka: V náruči Trutnova se k dnešku ocitlo 18 dříve samostatných obcí. Běžně nikdo z dětí nemá úplné povědomí o tom, co všechno je dnes Trutnov. Celoroční výtvarný projekt žáků Z. Holomíčkové měl za cíl to to změnit a uvědomit si, že opravdu milovat můžeme pouze to, co jsme poznali...
 • Absolventský koncert - Dvorská Alžběta, Kopecká Daniela, Kofránková Eliška
  kdy:
  místo: Koncertní síň B. Martinů
  poznámka:
 • "malé" vystoupení TO
  kdy:
  místo: Školní ulice A - LDO - Divadýlko TrDýlko
  poznámka:
 • Absolventský koncert - Vl. M. Rogozov + I. Jarošová+ M. Schreiber
  kdy:
  místo: Hlavní budova - KN 01 - hudební sál
  poznámka:
 • Vystoupení mladších žáků smyčcového oddělení
  kdy:
  místo: Hlavní budova - KN 01 - hudební sál
  poznámka: Toto vystoupení bude současně postupovou zkouškou pro všechny zúčastněné žáky (PS 1, PS 2, 1. ročníky, 2. ročníky)
 • Absolventský koncert - Taláb, Brožková
  kdy:
  místo: Koncertní síň B. Martinů
  poznámka:
 • Festival Doteky - dechový orchestr
  kdy:
  místo: Horní Maršov, DOTEK, zahrada
  poznámka:
 • Postupová zkouška žáků smyčcového oddělení J. Hylské
  kdy:
  místo: Hlavní budova - KN 01 - hudební sál
  poznámka: Žáci vystoupí s klavírním doprovodem L. Viesnerové
 • Hlavní prázdniny
  kdy:
  místo:
  poznámka:
 • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
  kdy:
  místo:
  poznámka:
 • Den upálení mistra Jana Husa
  kdy:
  místo:
  poznámka: