Co učíme

Organizace výuky:

ZUŠ Trutnov poskytuje vzdělání v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia.

 

Pro děti ve věku od 5 do 7 let probíhá ve škole dvouleté přípravné studium I. stupně

Hudební přípravka; Taneční přípravka; Výtvarná přípravka; Divadelní přípravka (jednoletá od 7 let)

Od 7 let probíhá studium I. stupně (7. ročníků)

od 14 let II. stupně (4. ročníky)

Studium pro dospělé (od 18let)


Vyučujeme

HUDEBNÍ OBOR

studijní zaměření: VÝUKA ZPĚVU, ZOBCOVÉ FLÉTNY, PŘÍČNÉ FLÉTNY, KLARINETU, SAXOFONU, TRUBKY, LESNÍHO ROHU, BARYTONU, TENORU, TUBY, POZOUNU, HOUSLÍ, VIOLY, VIOLONCELLA, KYTARY, BASOVÉ KYTARY, KLAVÍRU, KEYBOARDU, AKORDEONU, BICÍCH NÁSTROJŮ
Výuka předmětů -  hra na nástroj, hudební dílna, souborová a orchestrální hra, sborový zpěv

 

VÝTVARNÝ OBOR

studijní zaměření: VÝTVARNÁ TVORBA
Výuka předmětů - malba, kresba, dekorativní tvorba, prostorová tvorba, výtvarná kultura

studijní zaměření: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Výuka předmětů – výtvarná tvorba, výtvarná kultura, počítačová grafika, animace

 

TANEČNÍ OBOR

studijní zaměření: SOUČASNÝ, KLASICKÝ A LIDOVÝ TANEC
Výuka předmětů – taneční průprava, taneční praxe, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční soubor

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

studijní zaměření: DIVADLO A LITERATURA
Výuka předmětů: dramatika a slovesnost, přednes

 

Obsah a způsob organizace studia v naší škole je podrobně zpracován ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP k nahlédnutí ZDE), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školy (RVP k nahlédnutí ZDE).