Úplata za vzdělávání (školné)

ceník platný od 1. 9. 2015

 

pdfŠkolné.pdf

 

  pololetní roční

Hudební obor

Hudební přípravka bez individuální výuky, pouze pro žáky
ve věku 5 - 7 let
1050,- 2100,-
I. a II. stupeň, dospělí
žáci studující SŠ, VOŠ
individuální a skupinová výuka hry na nástroj / zpěvu 1300,- 2600,-
individuální a skupinová výuka + druhý nástroj 1h 2350,- 4700,-
individuální a skupinová výuka + druhý nástroj 0,5h 1950,- 3900,-


 

Výtvarný obor

Výtvarná přípravka 2hodinová lekce, pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let 1000,- 2000,-
I. a II. stupeň, dospělí
žáci studující SŠ, VOŠ
Výtvarná tvorba 1050,- 2100,-
PC grafika 1050,- 2100,-
Výtvarná tvorba a PC grafika 2100,- 4200,-
studium pro dospělé Výtvarná tvorba 2850,- 5700,-
PC grafika 2850,- 5700,-


 

Taneční obor

Taneční přípravka pouze pro žáky ve věku 5 - 7 let 1000,- 2000,-
I. a II. stupeň, dospělí
žáci studující SŠ, VOŠ
Současný, klasický a lidový tanec 1050,- 2100,-
Taneční techniky a folklór 1050,- 2100,-
+ soubor navíc 1300,- 2600,-


 

Literárně-dramatický obor

Divadelní přípravka pouze pro žáky ve věku 6 let 1000,- 2000,-
I. a II. stupeň, dospělí
žáci studující SŠ, VOŠ
Divadlo a literatura 1050,- 2100,-


 

PŮJČOVNÉ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

  měsíc pololetí školní rok +prázdniny
žáci ZUŠ Trutnov 80,- 400,- 800,- 960,-
žáci jiné ZUŠ 80,- 400,- 800,- 960,-
ostatní 300,-