Pro zájemce o studium

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK pro školní rok 2023/2024

S výsledky taletnových zkoušek byli uchazeči a jejich zákonní zástupci seznámeni dne 3. 7. 2023 formou e-mailu. Ti, kteří jsou nepřijati obdrží vyrozumění i písemnou cestou a to do 14. 7. 2023.

  • Hudební obory: pdf

           

  • Nehudební obory: pdf

 


PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2023/2024

  • Základní umělecká škola Trutnov přijímá pro nadcházející školní rok 2023/2024 žáky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Škola je otevřená všem zájemcům, kteří prokážou základní umělecké předpoklady ke studiu. Pestrou nabídku studijních zaměření naleznete na webových stránkách školy (http://www.zustrutnov.cz/co-ucime).

 

  • Harmonogram talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024:

            Hudební obor: pdf                      Nehudební obory: pdf

 

  • S případnými dotazy se neváhejte obrátit na zástupce ředitelky: Jan Erben - nehudební obory (mob.: 737 554 122, e-mail: erben@zustrutnov.cz), Gabriela Svoboda Langrová - hudební obor (mob.: 739 016 885, e-mail: langrova@zustrutnov.cz)

 


ŽÁDOST O STUDIUM

Žádost o studium přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT ŽÁDOST O STUDIUM

Přehled studijních zaměření na jednotlivých budovách školy:

Hlavní budova, Krakonošovo nám. 73:
HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA, ZPĚV, ZOBCOVÁ FLÉTNA, FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, KYTARA, KLAVÍR, KLAVÍR A PÍSNIČKA, KEYBOARD, VARHANY, BICÍ NÁSTROJE, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

Budova A, Školní ul. 151:
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA,VÝTVARNÁ TVORBA, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, VÝTVARNÁ TVORBA A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, SOUČASNÝ, KLASICKÝ A LIDOVÝ TANEC, DIVADLO A LITERATURA

Budova B, Školní ul. 13:
BARYTON, LESNÍ ROH, TENOR, POZOUN, TRUBKA, KONTRABAS, BASOVÁ KYTARA, BICÍ NÁSTROJE
 


Výsledky talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2023/2024:  

Výsledky přijímacích talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději do 15. července 2023.


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  • Žádosti o studium přijímáme do 31. května 2023.

 

  • Talentové přijímací zkoušky jsou naplánované  v rozmezí 12. - 16. června 2023.
  •  Zákonné zástupce přihlášených dětí budeme o termínu zkoušek s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím e-mailu, webových stránek a v tištěné podobě na nástěnce hlavní budovy školy (Haasův palác, Krakonošovo nám. 73).

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2023/2024

 

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 70/2019 Sb. jsou žáci ke studiu přijímáni, pokud prokáží předpoklady ke studiu (přípravné ročníky) a na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení zkušební komise (základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé).
Zkušební komise je složena nejméně ze tří členů a hodnotí žáky podle konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnoceno maximálně třemi body. 
Dle celkového součtu bodů je vytvořen pořadník žáků v jednotlivých oborech podle kapacity a v hudebním oboru ještě podle zájmu o nástroj.
Na základě doporučení přijímací komise ředitelka rozhodne o přijetí. Přijatí uchazeči budou pod registračním číslem zveřejněni na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ. Nepřijatým zájemcům o studium bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. 
Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ Trutnov nejméně 14 dní před zkouškami.
Ve všech oborech přijímáme do základního studia přednostně žáky přípravných ročníků.
Počet nově přijatých je omezen počtem volných míst.

 


HUDEBNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Hudební přípravka: pdf            Kritéria hodnocení - Hra na nástroj / zpěv: pdf

VÝTVARNÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Výtvarná přípravka: pdf         Kritéria hodnocení - Výtvarná tvorba: pdf         Kritéria hodnocení - Počítačová grafika: pdf


TANEČNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Taneční přípravka: pdf         Kritéria hodnocení - Současný, klasický a lidový tanec: pdf


LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Divadlo a literatura: pdf