Pro zájemce o studium

 

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 • Hudební obory                      pdf

 

 • Literárně - dramatický obor pdf

 

 • Taneční obor                         pdf

 

 • Výtvarný obor                       pdf

 

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2021/2022

 • Základní umělecká škola Trutnov přijímá pro nadcházející školní rok 2021/2022 žáky do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Škola je otevřená všem zájemcům, kteří prokážou základní umělecké předpoklady ke studiu. Pestrou nabídku studijních zaměření naleznete na webových stránkách školy (http://www.zustrutnov.cz/co-ucime).
 • Žádosti o studium přijímáme do 31. května 2021.

 

 • Hledáme nové talenty pro:
  •    Hudební obor - preferujeme děti ve věku od 6 let (Hudební přípravka) a zájemce o hru na housle a violoncello. 
  •    Literárně-dramatický obor - otevíráme novou třídu pro děti ve věku od 8 do 12 let.
  •    Taneční obor - přijímáme děti ve věku od 5 do 6 let (Taneční přípravka). Dále otevíráme novou třídu pro děti ve věku od 9 do 10 let (Současný, klasický a lidový tanec).
  •    Výtvarný obor - otevíráme novou třídu pro děti ve věku od 7 do 9 let (Výtvarná tvorba). 

 

 • Talentové přijímací zkoušky jsou naplánované  na týden 14. - 18. června.
 •  Zákonné zástupce přihlášených dětí budeme o termínu zkoušek s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím e-mailu, webových stránek a v tištěné podobě na nástěnce hlavní budovy školy (Haasův palác, Krakonošovo nám. 73).
 • Harmonogram talentových zkoušek pro školní rok 2021/2022:

       Hudební obory pdf               Nehudební obory pdf

 • S případnými dotazy se neváhejte obrátit na zástupce ředitelky: Jan Erben - nehudební obory (mob.: 737 554 122, e-mail: erben@zustrutnov.cz), Gabriela Hrubá - hudební obor (mob.: 739 016 885, e-mail: hruba@zustrutnov.cz)

 


ŽÁDOST O STUDIUM

Žádost o studium přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT ŽÁDOST O STUDIUM

Přehled studijních zaměření na jednotlivých budovách školy:

Hlavní budova, Krakonošovo nám. 73:
HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA, ZPĚV, ZOBCOVÁ FLÉTNA, FLÉTNA, KLARINET, SAXOFON, HOUSLE, VIOLA, VIOLONCELLO, KYTARA, KLAVÍR, KLAVÍR A PÍSNIČKA, KEYBOARD, VARHANY, BICÍ NÁSTROJE, ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ HUDBY A ZVUKOVÁ TVORBA

Budova A, Školní ul. 151:
VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA,VÝTVARNÁ TVORBA, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, VÝTVARNÁ TVORBA A POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, TANEČNÍ PŘÍPRAVKA, SOUČASNÝ, KLASICKÝ A LIDOVÝ TANEC, DIVADLO A LITERATURA

Budova B, Školní ul. 13:
BARYTON, LESNÍ ROH, TENOR, POZOUN, TRUBKA, KONTRABAS, BASOVÁ KYTARA, BICÍ NÁSTROJE
 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJETÍ

Výsledky talentových přijímacích zkoušek pro školní rok 2021/2022:  


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2021/2022

 

Podle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 70/2019 Sb. jsou žáci ke studiu přijímáni, pokud prokáží předpoklady ke studiu (přípravné ročníky) a na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení zkušební komise (základní studium I. a II. stupně, studium pro dospělé).
Zkušební komise je složena nejméně ze tří členů a hodnotí žáky podle konkrétních kritérií. Každé kritérium je hodnoceno maximálně třemi body. 
Dle celkového součtu bodů je vytvořen pořadník žáků v jednotlivých oborech podle kapacity a v hudebním oboru ještě podle zájmu o nástroj.
Na základě doporučení přijímací komise ředitelka rozhodne o přijetí. Přijatí uchazeči budou pod registračním číslem zveřejněni na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ. Nepřijatým zájemcům o studium bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. 
Termíny přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách a informačních tabulích ZUŠ Trutnov nejméně 14 dní před zkouškami.
Ve všech oborech přijímáme do základního studia přednostně žáky přípravných ročníků.
Počet nově přijatých je omezen počtem volných míst.

 


HUDEBNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Hudební přípravka: pdf          Kritéria hodnocení - Hra na nástroj / zpěv: pdf

VÝTVARNÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Výtvarná přípravka: pdf          Kritéria hodnocení - Výtvarná tvorba: pdf          Kritéria hodnocení - Počítačová grafika: pdf


TANEČNÍ OBOR

Kritéria hodnocení - Taneční přípravka: pdf          Kritéria hodnocení - Současný, klasický a lidový tanec: pdf


LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

Kritéria hodnocení - Divadlo a literatura: pdf