Pro zájemce o studium

 

PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2019/2020

 • Elektronické přihlášky přijímáme od 1.5. do 31.5. 2019 (uchazeči, kteří podají přihlášku po tomto termínu, budou evidováni jako případní náhradníci). Uchazeče, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku pro školní rok 2018/2019, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, žádáme, aby vyplnili přihlášku znovu.
 • Kontakt: Jana Madževská (mob. 603 976 369, e-mail madzevska@zustrutnov.cz)

PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJETÍ

 


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (červen 2019)

Hudební obor

učebny č. 1 a č. 5 v přízemí hlavní budovy na Krakonošově náměstí

přijímací komise: Hana Kundrtová, Jana Madževská, Lucie Viesnerová aj. učitelé - zástupci jednotl. oddělení

den, datum

čas

oddělení

učebna

uchazeči

věk

počet

PONDĚLÍ 3.6.

13:30 - 14:00

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA 1/0

č. 5

5

 

PONDĚLÍ 3.6.

14:00 - 15:00

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA 1/0

č. 5

6

 

PONDĚLÍ 3.6.

15:00 - 16:00

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA 2/0

č. 5

7

 

PONDĚLÍ 3.6.

16:00 - 17:00

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ

č. 5

8 a víc

 

ÚTERÝ 4.6.

14:00- 15:00

DECHOVÉ ODDĚLENÍ

č. 5

8 a víc

 

ÚTERÝ 4.6.

15:00- 16:00

BICÍ NÁSTROJE

č. 5

8 a víc

 

ÚTERÝ 4.6.

16:00- 17:00

KYTAROVÉ ODDĚLENÍ

č. 5

8 a víc

 

ÚTERÝ 4.6.

17:00-18:00

SMYČCOVÉ ODDĚLENÍ

č. 5

8 a víc

 

PÁTEK 7.6.

14:00 - 15:00

KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ

č. 1

8 a víc

 

dle domluvy

 

Náhradní termín HO

 

 

 

Výtvarný obor

učebna č. 25 v 1. patře budovy B (č.p.13) a učebna č. 17 ve 2. patře budovy A (č.p.151) ve Školní ulici

přijímací komise:

Dita Prouzová, Jaroslav Dvorský, Jan Erben, Zdislava Holomíčková, Petr Gondek, Julie Gaislerová

den, datum

čas

oddělení

učebna

uchazeči

věk

počet

ČTVRTEK 6.6.

15:00 - 15:45

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA

B č. 25

5 - 7

 

ČTVRTEK 6.6.

16:00 - 16:45

VÝTVARNÁ PŘÍPRAVKA

B č. 25

8 - 11

 

ČTVRTEK 6.6.

17:00 – 18:00

VÝTVARNÁ TVORBA

B č. 25

12 a víc

 

ČTVRTEK 6.6.

15:00 - 16:00

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

A č. 17

8 a víc

 

PONDĚLÍ 10.6.

17:00 - 17:45

Náhradní termín VO

B č. 25

 

 

ÚTERÝ 11.6.

15:00 - 16:00

Náhradní termín PC grafika

A č. 17

 

 

Taneční obor

Taneční sály v přízemí budovy A ve Školní ulici

přijímací komise: Blanka Matysková, Kateřina Talavašková, Jana Michaličková

den, datum

čas

oddělení

uchazeči

věk

počet

STŘEDA 5.6.

15:00 - 15:45

TANEČNÍ OBOR

7- 8

 

STŘEDA 5.6.

16:00 - 16:45

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

6

 

STŘEDA 5.6.

17:00- 17:45

TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

5

 

STŘEDA 5.6.

18:00- 18:30

TANEČNÍ OBOR

9 a víc

 

dle domluvy

 

Náhradní termín

 

 

Literárně - dramatický obor

Divadýlko TrDýlko v 1. patře budovy A ve Školní ulici

přijímací komise: Alena Rodrová, Šárka Ziková, Kateřina Talavašková

den, datum

čas

oddělení

uchazeči

věk

počet

ÚTERÝ 4.6.

16:00 - 18:00

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

8 a víc

 

dle domluvy

 

Náhradní termín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2019/2020

- pořadí kritérií určuje jejich váhu

 

 

HUDEBNÍ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 7 let Hudební přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2019 dosáhnout 5 let věku
 • 6leté děti mají přednost před 5letými
 1. žák hudebního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. pohovor
 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje rytmické cítění, schopnost sluchového vnímání, intonace a hudební představivost (jednotlivým bodům bude přikládána různá váha dle zvoleného studijního zaměření)

- obsah zkoušky:

      1/ zpěv písně

      2/ opakování rytmického a melodického motivu

     (3/ hra na nástroj)

 • děti, které v rámci přijímacího řízení v předchozím školním roce vykonaly zkoušky s dobrými výsledky, a nebyly přijaty z kapacitních důvodů, talentovou zkoušku opakovat nemusí
 1. zvolený nástroj
 • výběr uchazečů je ovlivněn aktuální situací hudebního oboru - např. počtem volných míst v jednotlivých třídách, možnostmi uplatnění nástrojů ve školních souborech apod.
 1. více oborů
 • v případě naplněné kapacity školy budou uchazeči, kteří se hlásí na více oborů, požádáni o výběr jednoho oboru (na dalších oborech budou vedeni jako náhradníci)

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let hra na nástroj / zpěv

 1. žák Hudební přípravky
 • žáci Hudební přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák hudebního oboru ZUŠ Trutnov
 • žáci hudebního oboru s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák hudebního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. zvolený nástroj
 • výběr uchazečů je ovlivněn aktuální situací hudebního oboru - např. počtem volných míst v jednotlivých třídách, možnostmi uplatnění nástrojů ve školních souborech apod.
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje rytmické cítění, schopnost sluchového vnímání, intonace a hudební představivost (jednotlivým bodům bude přikládána různá váha dle zvoleného studijního zaměření)

   - obsah zkoušky:

      1/ zpěv písně

      2/ opakování rytmického a melodického motivu

      3/ motorické schopnosti a fyzické předpoklady dle zvoleného studijního

         zaměření

     (4/ hra na nástroj)

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 7 let Výtvarná přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2019 dosáhnout 5 let věku
 • 6leté děti mají přednost před 5letými
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem volných míst (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. pohovor

 

 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • náplní talentové zkoušky je tematická kresba a drobný úkol na představivost
 • děti, které v rámci přijímacího řízení v předchozím školním roce vykonaly zkoušky s dobrými výsledky, a nebyly přijaty z kapacitních důvodů, talentovou zkoušku opakovat nemusí
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Výtvarná tvorba

 1. žák Výtvarné přípravky
 • žáci Výtvarné přípravky s dobrými studijními výsledky automaticky postupují do 1. ročníku I. stupně sedmiletého studia
 1. žák výtvarného oboru ZUŠ Trutnov
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro daný ročník
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. pohovor
 • sledována je především motivace žáka ke studiu
 1. talentová zkouška
 • náplní talentové zkoušky je kresba předmětu podle předlohy a drobný úkol ověřující kreativitu a představivost
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby
 1. příprava ke studiu
 • přednost mají uchazeči, kteří se připravují k talentovým přijímacím zkouškám na SŠ/VOŠ/VŠ

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Počítačová grafika

 1. žák výtvarného oboru ZUŠ
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu pro daný ročník
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. věk
 • do 10 let věku upřednostňujeme starší žáky (nad 10 let včetně věk nerozhoduje)
 1. pohovor
 • sledována je především motivace žáka ke studiu
 • přednost mají uchazeči, kteří se připravují k talentovým přijímacím zkouškám na SŠ/VOŠ/VŠ
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby
 1. zkušenost s PC
 • přednost mají uchazeči, kteří prokážou zkušenost s prací na PC

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Výtvarná tvorba a počítačová grafika

 

 • ke studiu přijímáme pouze žáky výtvarného oboru ZUŠ Trutnov

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

TANEČNÍ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 6 let Taneční přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2019 dosáhnout 5 let věku
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem volných míst (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. pohovor
 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje:

   1/ fyzické dispozice (pohyblivost, ladnost a schopnost koordinace)

   2/ hudební a rytmické cítění (schopnost reprodukovat rytmický model,

       zpěv libovolné písně bez doprovodu)

   3/ komunikativnost (schopnost komunikace a spolupráce ve skupině)

 

 

 

uchazeči ve věku 7 - 17 let taneční obor

 1. žák Taneční přípravky
 • žáci Taneční přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák tanečního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje:

   1/ fyzické dispozice (pohyblivost, ladnost a schopnost koordinace)

   2/ hudební a rytmické cítění (schopnost reprodukovat rytmický model,

       zpěv libovolné písně bez doprovodu)

   3/ komunikativnost (schopnost komunikace a spolupráce ve skupině)

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

 

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 7 let Divadelní přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2019 dosáhnout 7 let věku
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. žák literárně-dramatického oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje prostřednictvím různých etud a dramatických cvičení

   1/ schopnost orientace v prostoru s ohledem na druhé

   2/ schopnost spolupráce a zapojení do skupiny

   3/ mluvní vybavenost uchazeče (bez řečových vad)

   4/ schopnost přednesu textu či básně

   5/ představivost, tvořivost a schopnost improvizace na zadané téma

   6/ přirozenost projevu

   7/ pohybové předpoklady a rytmické cítění

 • Na zkoušku děti vybavte pohodlným oděvem.

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let literárně - dramatický obor

 1. žák Divadelní přípravky
 • žáci Divadelní přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák literárně-dramatického oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje prostřednictvím různých etud a dramatických cvičení

   1/ schopnost orientace v prostoru s ohledem na druhé

   2/ schopnost spolupráce a zapojení do skupiny

   3/ mluvní vybavenost uchazeče (bez řečových vad)

   4/ schopnost přednesu textu či básně

   5/ představivost, tvořivost a schopnost improvizace na zadané téma

   6/ přirozenost projevu

   7/ pohybové předpoklady a rytmické cítění

 • Na zkoušku děti vybavte pohodlným oděvem.

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia