Pro zájemce o studium

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJETÍ

 


KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM pro školní rok 2018/2019

- pořadí kritérií určuje jejich váhu

 

 

HUDEBNÍ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 7 let Hudební přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2018 dosáhnout 5 let věku
 • 6leté děti mají přednost před 5letými
 1. žák hudebního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. pohovor
 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje rytmické cítění, schopnost sluchového vnímání, intonace a hudební představivost (jednotlivým bodům bude přikládána různá váha dle zvoleného studijního zaměření)

- obsah zkoušky:

      1/ zpěv písně

      2/ opakování rytmického a melodického motivu

     (3/ hra na nástroj)

 • děti, které v rámci přijímacího řízení v předchozím školním roce vykonaly zkoušky s dobrými výsledky, a nebyly přijaty z kapacitních důvodů, talentovou zkoušku opakovat nemusí
 1. zvolený nástroj
 • výběr uchazečů je ovlivněn aktuální situací hudebního oboru - např. počtem volných míst v jednotlivých třídách, možnostmi uplatnění nástrojů ve školních souborech apod.
 1. více oborů
 • v případě naplněné kapacity školy budou uchazeči, kteří se hlásí na více oborů, požádáni o výběr jednoho oboru (na dalších oborech budou vedeni jako náhradníci)

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let hra na nástroj / zpěv

 1. žák Hudební přípravky
 • žáci Hudební přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák hudebního oboru ZUŠ Trutnov
 • žáci hudebního oboru s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák hudebního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. zvolený nástroj
 • výběr uchazečů je ovlivněn aktuální situací hudebního oboru - např. počtem volných míst v jednotlivých třídách, možnostmi uplatnění nástrojů ve školních souborech apod.
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje rytmické cítění, schopnost sluchového vnímání, intonace a hudební představivost (jednotlivým bodům bude přikládána různá váha dle zvoleného studijního zaměření)

   - obsah zkoušky:

      1/ zpěv písně

      2/ opakování rytmického a melodického motivu

      3/ motorické schopnosti a fyzické předpoklady dle zvoleného studijního

         zaměření

     (4/ hra na nástroj)

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 7 let Výtvarná přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2018 dosáhnout 5 let věku
 • 6leté děti mají přednost před 5letými
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem volných míst (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. pohovor

 

 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • náplní talentové zkoušky je jednoduchá kresba a drobný úkol na představivost
 • děti, které v rámci přijímacího řízení v předchozím školním roce vykonaly zkoušky s dobrými výsledky, a nebyly přijaty z kapacitních důvodů, talentovou zkoušku opakovat nemusí
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Výtvarná tvorba

 1. žák Výtvarné přípravky
 • žáci Výtvarné přípravky s dobrými studijními výsledky automaticky postupují do 1. ročníku I. stupně sedmiletého studia
 1. žák výtvarného oboru ZUŠ Trutnov
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro daný ročník
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. pohovor
 • sledována je především motivace žáka ke studiu
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje kreativitu prostřednictvím řešení jednoduchého výtvarného úkolu v keramické hlíně
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby
 1. příprava ke studiu
 • přednost mají uchazeči, kteří se připravují k talentovým přijímacím zkouškám na SŠ/VOŠ/VŠ

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Počítačová grafika

 1. žák výtvarného oboru ZUŠ
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu pro daný ročník
 1. žák výtvarného oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí přinést potvrzení o návštěvě přípravného studia
 1. věk
 • do 10 let věku upřednostňujeme starší žáky (nad 10 let včetně věk nerozhoduje)
 1. pohovor
 • sledována je především motivace žáka ke studiu
 • přednost mají uchazeči, kteří se připravují k talentovým přijímacím zkouškám na SŠ/VOŠ/VŠ
 1. domácí práce
 • vybrané ukázky kresby / malby / volné tvorby
 1. zkušenost s PC
 • přednost mají uchazeči, kteří prokážou zkušenost s prací na PC

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let Výtvarná tvorba a počítačová grafika

 

 • ke studiu přijímáme pouze žáky výtvarného oboru ZUŠ Trutnov

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

TANEČNÍ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 5 - 6 let Taneční přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2018 dosáhnout 5 let věku
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem volných míst (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. pohovor
 • uchazeč musí prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje:

   1/ fyzické dispozice (pohyblivost, ladnost a schopnost koordinace)

   2/ hudební a rytmické cítění (schopnost reprodukovat rytmický model,

       zpěv libovolné písně bez doprovodu)

   3/ komunikativnost (schopnost komunikace a spolupráce ve skupině)

 

 

 

uchazeči ve věku 7 - 17 let taneční obor

 1. žák Taneční přípravky
 • žáci Taneční přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák tanečního oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje:

   1/ fyzické dispozice (pohyblivost, ladnost a schopnost koordinace)

   2/ hudební a rytmické cítění (schopnost reprodukovat rytmický model,

       zpěv libovolné písně bez doprovodu)

   3/ komunikativnost (schopnost komunikace a spolupráce ve skupině)

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia

 

 

 

 

 

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR

 

 

 

uchazeči ve věku 7 let Divadelní přípravka

 1. věk
 • uchazeč musí do 1. 9. 2018 dosáhnout 7 let věku
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. žák literárně-dramatického oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje prostřednictvím různých etud a dramatických cvičení

   1/ schopnost orientace v prostoru s ohledem na druhé

   2/ schopnost spolupráce a zapojení do skupiny

   3/ mluvní vybavenost uchazeče (bez řečových vad)

   4/ schopnost přednesu textu či básně

   5/ představivost, tvořivost a schopnost improvizace na zadané téma

   6/ přirozenost projevu

   7/ pohybové předpoklady a rytmické cítění

 • Na zkoušku děti vybavte pohodlným oděvem.

 

 

 

uchazeči ve věku 8 - 17 let literárně - dramatický obor

 1. žák Divadelní přípravky
 • žáci Divadelní přípravky s dobrými studijními výsledky mají přednost před ostatními uchazeči
 1. žák literárně-dramatického oboru jiné ZUŠ
 • uchazeč musí doložit příslušné dokumenty (potvrzení o návštěvě přípravného studia / katalog o průběhu vzdělávání)
 • uchazeč musí splňovat výstupy Školního vzdělávacího programu ZUŠ Trutnov pro příslušný ročník
 1. věk
 • počet nově přijatých uchazečů je omezen počtem uvolněných míst v daných skupinách (preferujeme věkově homogenní studijní skupiny)
 1. talentová zkouška
 • talentová zkouška ověřuje prostřednictvím různých etud a dramatických cvičení

   1/ schopnost orientace v prostoru s ohledem na druhé

   2/ schopnost spolupráce a zapojení do skupiny

   3/ mluvní vybavenost uchazeče (bez řečových vad)

   4/ schopnost přednesu textu či básně

   5/ představivost, tvořivost a schopnost improvizace na zadané téma

   6/ přirozenost projevu

   7/ pohybové předpoklady a rytmické cítění

 • Na zkoušku děti vybavte pohodlným oděvem.

 

 

 

uchazeči ve věku 18 a více let Studium pro dospělé

 

 • přednost mají uchazeči, kteří úspěšně absolvovali II. stupeň základního studia