Informace o škole

O škole

Základní umělecká škola v Trutnově byla založena v roce 1945, je tedy školou s více než sedmdesátiletou tradicí. Je největší školou svého druhu v trutnovském okrese, s širokým výběrem studijních oborů (hudební, výtvarný, taneční i literárně - dramatický). 840 žáků u nás vyučuje okolo čtyřiceti odborně kvalifikovaných pedagogů, zkušených i začínajících. Škola se nachází ve třech budovách v centru Trutnova (Krakonošovo nám. 73, Školní 151 a 13).

  • Naším posláním je u žáků rozvíjet schopnosti, dovednosti a tvořivost v uměleckých oblastech, které vyučujeme a přispívat tak ke kultivaci jejich osobnosti.
  • Škola je otevřená všem zájemcům, kteří prokáží základní předpoklady ke studiu.
  • Žáky s hlubším zájmem o studium připravujeme pro vzdělání na středních případně vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření.
  • Preferujeme týmovou práci našich pedagogů ve všech oborech, s individuálním přístupem ke každému jedinci, v přátelském a příjemném prostředí naší školy.
  • Organizujeme soutěže pořádané MŠMT pro žáky základních uměleckých škol hudebního a tanečního oboru.
  • Naši pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání účastní odborných kurzů, seminářů a přednášek.
  • Spolupracujeme s partnerskými městy - německým Wűrzburgem a polskou Swidnicí.
  • Ve spolupráci se spolkem STUDIO,z. s., pořádáme mezinárodní projekt Dance festival Trutnov

Škola každoročně pořádá okolo 180 akcí, jako tradiční koncerty hudebního oboru, představení tanečního, literárně dramatického oboru a výstavy výtvarného oboru. Téměř každoročně připravují učitelé mezioborové projekty (např. Český rok, ZUŠ OPEN, muzikál ZUŠKÁL, učitelské koncerty).

 

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
05.jpg
07.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg