Oddělení dechových nástrojů

galerie

Dechové oddělení nabízí výuku hry na většinu dechových nástrojů - jak dřevěných, tak žesťových (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, baryton, pozoun, tuba). Žáci začínají hrát na hudební nástroj již v hudební přípravce, následující studium je rozděleno do prvního a druhého stupně.

Studium hry na dechové nástroje má v Trutnově dlouholetou tradici, škola se může pochlubit řadou absolventů, kterým se stala hudba profesí.

Dechové nástroje se uplatní v širokém spektru žánrů a stylů od středověké hudby po současnou. Absolventi jsou schopni samostatně interpretovat složitější sólové skladby a během studia získávají bohatou souborovou praxi, která jim v budoucnu umožní zapojení se do různých hudebních souborů. V hodinách individuální výuky hry na nástroj se žáci věnují klasické i populární hudbě, učí se spolupracovat s korepetitorem.

Žáci své hráčské dovednosti uplatňují a dále rozvíjejí v školních souborech a orchestrech.


DECHOVÉ SOUBORY

Dechový orchestr ZUŠ Trutnov

byl založen v roce 2012 panem učitelem Jaroslavem Rejdákem, v současné době ho vede Eduard Paseka. Kromě základů souhry a vnímání harmonie se zde žáci učí vzájemné toleranci a respektu. Orchestr se snaží jít cestou současného trendu dechových orchestrů - jeho repertoár se skládá z lidových písní, symfonické, populární i filmové hudby.

Malý dechový orchestr

založil Václav Kárník v roce 2017 jako přípravný soubor pro mladší a začínající žáky dechového oddělení. Učí se zde základům souhry, vnímání harmonie a pochopení základních dirigentských gest. Repertoár tvoří především známé lidové, umělé i populární písně.

Flétnový soubor

vedený Magdalenou Josífkovou navazuje na tradici komorní flétnové hry, kterou na naší škole dlouhá léta pěstoval pan Josef Štrunc. Jeho úpravy klasické hudby (A.Dvořák, B.Smetana, C.Debussy aj.) tvoří jádro souborového repertoáru. Důraz je kladen na precizní souhru a stylovou čistotu.

 

 

Kromě těchto čistě dechových souborů se žáci dechového oddělení uplatňují i v dalších školních souborech či v různých příležitostných žákovských uskupeních:

  • orchestr Musica Candida
  • kapela MyBand
  • folklórní soubor Zhor
  • Jazzinec trio/kvarteto
  • soubor staré hudby Asinnus Musicus

 

UČITELÉ

Irena Janigová (příčná flétna)

Magdalena Josífková (příčná a zobcová flétna) MD

Lenka Jiranová (zobcová flétna, folklórní soubor ZHOR) – vedoucí oddělení

Ondřej Jiskra (zobcová flétna, pozoun)

Václav Kárník (pozoun, baryton, tuba)

Barbora Kulichová (saxofon, flétna, dechový orchestr)

Jaroslav Suchánek (trubka,zobcová flétna, lesní roh, dechový orchestr)

Monika Ščudlová (příčná a zobcová flétna)

Tomáš Valtera (klarinet, saxofon)