Oddělení dechových nástrojů

galerie

Dechové oddělení nabízí výuku hry na většinu dechových nástrojů - jak dřevěných, tak žesťových (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, baryton, pozoun, tuba). Žáci začínají hrát na hudební nástroj již v hudební přípravce, následující studium je rozděleno do prvního a druhého stupně.

Studium hry na dechové nástroje má v Trutnově dlouholetou tradici, škola se může pochlubit řadou absolventů, kterým se stala hudba profesí.

Dechové nástroje se uplatní v širokém spektru žánrů a stylů od středověké hudby po současnou. Absolventi jsou schopni samostatně interpretovat složitější sólové skladby a během studia získávají bohatou souborovou praxi, která jim v budoucnu umožní zapojení se do různých hudebních souborů. V hodinách individuální výuky hry na nástroj se žáci věnují klasické i populární hudbě, učí se spolupracovat s korepetitorem.

Žáci své hráčské dovednosti uplatňují a dále rozvíjejí v školních souborech a orchestrech.


DECHOVÉ SOUBORY

Soubor zobcových fléten-mladší žáci

Tento hudební soubor spojuje mladé flétnisty od 3. ročníku a je místem, kde se poprvé setkávají se souborovou hrou. Vytváří inspirující prostředí, kde mohou začínající souboroví hráči společně zdokonalovat své hráčské dovednosti a hudebně růst. Soubor vede paní učitelka Monika Ščudlová.

 

Soubor zobcových fléten–starší žáci

Hudební uskupení vedené Lenkou Jiranovou navštěvují žáci vyšších ročníků I. cyklu a žáci II. cyklu. Soubor kombinuje různé druhy zobcových fléten-sopránovou, altovou, tenorovou a basovou. Jeho repertoár tvoří renesanční skladby, především tance, ale zařazovány jsou také úpravy lidových písní, skladby z pozdějších slohových období a úpravy populárních písní a skladeb. 


 Žesťový soubor

Žesťový soubor (pod vedením Jaroslava Suchánka) je 5 členné těleso, které se skládá výhradně z dechových nástrojů žesťových. Repertoár tvoří převážně swingové melodie, které jsou čas od času doplněny klasickými skladbami. Soubor vystupuje na různých akcích jak v Trutnově, tak i v okolních městech.

 

Dechový orchestr

Dechový orchestr byl založen v roce 2012 panem učitelem Jaroslavem Rejdákem. V současné době jej vedou Jaroslav Suchánek a Barbora Kulichová. Žáci jej navštěvují od 3. ročníku po celou dobu studia na ZUŠ. Kromě základů souhry se žáci učí vzájemné spolupráci, pódiovému vystupování a zodpovědnosti za kolektivní dílo. Členové orchestru se aktivně podílejí na organizaci zkoušek a koncertů a na výběru repertoáru. Repertoár se skládá především z aranží populárních písní, swingových skladeb a filmové hudby. Orchestr pravidelně vystupuje na různých festivalech v Trutnově i mimo něj a účastní se koncertních zájezdů do zahraničí.

Kromě uvedených souborů se žáci dechového oddělení uplatňují i v dalších školních souborech či v různých příležitostných žákovských uskupeních:

  • orchestr Musica Candida
  • kapela Little MyBand
  • folklórní soubor Zhor
  • soubor staré hudby Asinnus Musicus

 

UČITELÉ

Irena Janigová (zobcová flétna)

Magdalena Josífková (příčná a zobcová flétna) MD

Lenka Jiranová (zobcová flétna, folklórní soubor ZHOR) – vedoucí oddělení

Ondřej Jiskra (zobcová flétna, pozoun)

Václav Kárník (pozoun, baryton, tuba)

Barbora Kulichová (saxofon, flétna, dechový orchestr)

Jaroslav Suchánek (trubka,zobcová flétna, lesní roh, dechový orchestr)

Monika Ščudlová (příčná a zobcová flétna)

Tomáš Valtera (klarinet, saxofon)