Šablony 1

 

Příjemce dotace: Základní umělecká škola Trutnov


Název projektu: „Rovný přístup ke vzdělání v ZUŠ Trutnov“


Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001070


Období realizace: 1. 9.2022 – 31.8.2025


Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 
02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 332 275,- Kč hradíme následující aktivity:
● Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
● Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
● Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ZUŠ