Školní časopis

ikona.jpg

ŠUM - časopis o škole plné umění

 

Milí čtenáři,

s radostí představuji první vydání našeho časopisu ŠUM, který vám dává možnost nahlédnout hlouběji do života Základní umělecké školy Trutnov. Chceme vás pozvat na cestu do světa umění, talentů a každodenního úsilí, které formuje naše nadané žáky.  

ŠUM není jen o umění samotném. Je o příbězích našich žáků, o jejich cestě k objevování vlastních schopností a nadšení pro hudbu, tanec, výtvarné umění či divadlo. Je také o snaze našich pedagogů, kteří s láskou předávají své znalosti a inspirují tak budoucí umělce. A je také o každodenní rutině, o pracovním nasazení všech, kteří tvoří naše školní společenství. 

V prvním vydání časopisu naleznete zvěsti a události, které proběhly v prvním pololetí.  

Věřím, že prostřednictvím ŠUMu se blíže seznámíte s naší školou, s tím, co nás spojuje a co nás dělá jedinečnými. Doufám, že pro vás bude tento časopis zdrojem inspirace, že si jej oblíbíte a vždy s radostí nahlédnete do pomyslného okna světa naší školy. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na vzniku tohoto vydání, a věřím, že budeme společně pokračovat v psaní našich společných příběhů. 

 

Blanka Matysková 

ředitelka ZUŠ Trutnov 

 

ŠUM 01 - první číslo v elektronické podobě

 

 

 

ikona 75.jpg

Školní noviny k 75. výročí od založení školy

 

Ku příležitosti tohoto významného jubilea jsme připravovali slavnostní koncert, který se měl uskutečnit 26. října 2020 ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Bohužel z důvodu současné složité situace nemohl proběhnout.

Rozhodli jsme se také vydat jubilejní noviny, které představují alespoň zlomek činností školy v uplynulých pěti letech. Noviny obsahují články, úvahy, rozhovory,názory našich učitelů, žáků, rodičů i dalších příznivců školy a v podstatě navazují na almanach vydaný před pěti lety v rámci oslav 70. výročí založení, kde je podrobně zaznamenána celá známá historie školy.

Co se tedy událo během těch pěti let? V posledních pěti letech došlo v naší vzdělávací instituci k výrazným změnám, jak v přístupu pedagogů k výuce, což souvisí s určitou volností v obsahu školního vzdělávacího programu, tak v oblasti personální. Učitelský sbor se zčásti omladil a v současnosti zde působí 46 pedagogů. Posílila se zejména mezioborová spolupráce, vznikly další soubory, nová studijní zaměření, drobné i větší produkce i celoškolní tematické projekty. Škola pořádala stovky vystoupení, představení, výstav, kde se naši žáci s úspěchem prezentovali, účastnili se soutěží a přehlídek, vystupovali na akcích jiných organizací. Nic z toho by se neuskutečnilo bez skvělé práce našich pedagogů.

Více o známém i neznámém dění uplynulých pěti let si každý zájemce bude moci přečíst ve školních novinách. Ty budou od 23. listopadu zdarma k dispozici ve vstupním vestibulu Haasova paláce. Jednotlivé příspěvky budou pak průběžně zveřejňovány v digitální podobě na webových a facebookových stránkách Základní umělecké školy Trutnov.

 

Blanka Matysková

ředitelka ZUŠ Trutnov

 

Školní noviny vydané k 75. výročí ZUŠ Trutnov - v elektronické podobě