Oddělení klávesových nástrojů

galerie

má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho žáci se pravidelně zúčastňují soutěží se skvělými výsledky, mnoho absolventů se hudbě věnuje i profesionálně.

Oddělení nabízí kontinuální studium hry na nástroj pro děti od 7 do 18 let. Žáci klávesového oddělení se učí interpretovat skladby různých žánrů, doprovázet své spolužáky z jiných oddělení, improvizovat doprovody podle akordových značek, také se účastní čtyřruční či souborové hry. Ve vyšších ročnících uplatní své dovednosti v rámci školních souborů a také jako korepetitoři na hudebním a tanečním oboru. Vedle hry na nástroj žáci navštěvují i kolektivní výuku sborového zpěvu a hudební nauky. Novinkou od roku 2017 je klavírní seminář zaměřený na tvorbu doprovodů. Žáky, kteří chtějí svůj talent a nadání dále rozvíjet ve větší míře, jsou naši pedagogové schopni připravit na další odborné školy.

Zájemci o studium mají na výběr ze čtyř studijních zaměření:

 

KLAVÍR

Výuka je zaměřena na rozvíjení interpretačních dovedností, staví na tradičních základech a s využitím moderních výukových materiálů a metod systematicky vede žáky ke zvládnutí technických a výrazových prvků klavírní hry. V rámci předmětu hra na klavír (2 – 6ruční) se žáci učí chápat a interpretovat hudbu všech stylových období tzv. vážné hudby i různých současných žánrů, učí se studovat a osobitě interpretovat hudební zápis a jsou vedeni ke hře z listu. Věnují se sólové a víceruční hře, doprovodům, v případě zájmu jednoduché improvizaci i vlastní tvorbě. Nezbytnou podmínkou pro kvalitní postup výuky je soustavná domácí příprava a vlastní hudební nástroj. Doporučujeme akustický klavír - křídlo, pianino, eventuálně elektronický nástroj - digitální klavír odpovídající kvality.

 

KLAVÍR A PÍSNIČKA

V rámci předmětu hra na klavír a doprovody získají žáci potřebné technické dovednosti a znalosti hudební harmonie, které jim umožní vytvářet i improvizovat doprovody k písním různých žánrů a stylů a také interpretovat sólové klavírní skladby.

 

KEYBOARD

Studium je určeno zájemcům, kteří se chtějí naučit hrát na elektrické klávesy sólové skladby a také doprovázet písně různých stylů i žánrů s využitím klavírní techniky i všech možností, které nástroj nabízí. V rámci předmětu hra na keyboard se žáci věnují studiu doprovodům písní lidových a populárních i komorní hře.

 

AKORDEON

Studium je určeno zájemcům, kteří se chtějí naučit hrát na akordeon sólové skladby a také doprovázet písně různých stylů i žánrů.


Učitelé

Miroslav Baklík

Miroslav Dewat

Vít Havlíček

Štěpánka Hrubecká

Tomáš Korbel

Gabriela Svoboda Langrová

Marta Novotná

Vladimír Vihan

Lucie Viesnerová