Oddělení smyčcových nástrojů

galerie

Osobnosti české i světové hudby jako zpěvačka a houslistka Iva Bittová, celosvětově proslulá houslistka Vanessa Mae nebo populární Pavel Šporcl dokazují, že hra na smyčcové nástroje může být velice atraktivní i pro nejmladší generaci.

Naše škola se může pochlubit dlouholetou tradicí výuky hry na smyčcové nástroje, děti se u nás učí hře na housle, violu nebo violoncello. Žáci začínají hrát na nástroj již od přípravky, následující studium je rozděleno do dvou cyklů - první z nich trvá sedm, druhý čtyři roky.

Dle možností školy vznikají různé soubory nejrůznějšího obsazení, ve kterých mohou žáci smyčcového oddělení uplatňovat a dále rozvíjet své schopnosti a dovednosti hudební i organizační.


SMYČCOVÉ SOUBORY

Smyčcový soubor mladších žáků 

je připraven pro nejmenší děti, navštěvují jej žáci 2. – 4. ročníku. V současné době jej vede Jana Hylská, která chystá bohatý repertoár - od lidových a národních písní až po pohádkové a populární melodie.

Folklórní soubor Zhor 

začal pracovat v roce 2014. Sdružuje více než 30 tanečníků a hudebníků (žáci dechového, smyčcového a pěveckého oddělení). Soubor má za sebou řadu vystoupení (Vánoční ladění, Vynášení Smrtky, Od Martina ke Štěpánu, Řemeslníci aj.), školu úspěšně reprezentoval v tanečních soutěžních přehlídkách. Základním pracovním materiálem souboru je lidová píseň a cílem práce je nejen zvládnutí základů souborové hry, ale i zapojení dětí do mezioborové spolupráce a seznámení s českými i regionálními tradicemi a zvyky - společné hledání cesty zpátky ke kořenům.

Orchestr Musica Candida 

založila v září roku 2009 Michaela Fiedlerová. Původně smyčcový orchestr se každým rokem rozrůstal, ke smyčcům přibyla v roce 2010 také dechová sekce a bicí nástroje. Dnes se může orchestr vedený Lukášem Červeným v plné sestavě pyšnit až 40 hráči.

Repertoár tohoto hudebního tělesa jde napříč všemi žánry - zahrnuje nejen tzv. klasiku, ale také skladby nonartificiální hudby (filmové, pohádkové, muzikálové a rockové melodie). Navíc orchestr úzce spolupracuje s tanečním a výtvarným oborem. Má za sebou již několik vlastních tematických koncertů (Rock, Abba, Filmové melodie, Kolem světa…) a účast na rozličných projektech (vystoupení s Jamesem Harriesem a jeho kapelou v rámci festivalu Jazzinec 2016, Vltava v Úpě v rámci dračích trutnovských slavností, První trutnovský symfonický orchestr v rámci absolventského koncertu Lukáše Červeného v Uffu, ZUŠkál - autorský muzikál).

Činnost v orchestru umožňuje žákům další muzikální rozvoj. Nejnadanější žáci jsou nominováni na pravidelné týdenní stáže v partnerském městě Würzburg, kde se setkávají s výbornými hráči ze všech koutů Evropy a učí se pod taktovkou koncertních mistrů či tamních vysokoškolských pedagogů. Další příležitostí je pro hráče rozvíjení dirigentských dovedností, kdy si mohou jednotlivé skladby upravit dle vlastního aranžmá a posléze i oddirigovat na vystoupeních.


UČITELÉ

Lukáš Červený (housle, orchestr Musica Candida)

Eva Donátová (housle)

Jana Hylská (housle, viola) - vedoucí oddělení

Irena Janigová (violoncello)

Tomáš Katschner (kontrabas)

Josef Krečmer (violoncello)

Drahomíra Tvrdíková (housle, viola, folklórní soubor Zhor)

Barbora Vránová (housle)